preloader

استاندارد API

در سال 1919 میلادی، انجمن نفت آمریکا American petroleum institute در شهر کلمیبیا تاسیس گردیده و از سال 1924 تبدیل به مرکز تدوین و نگهداری استانداردهای صنعت نفت و گاز سراسر جهان تبدیل شده است. تدوین این استانداردها کمک شایانی به صنعت در جهت کسب رضایت مصرف کنندگان و تولید [...]

بیشتر بخوانید
X